top of page

איך גישור בין שכנים הציל מערכת יחסים בין הילדים


איך גישור בין שכנים הציל מערכת יחסים בין הילדים

זהו לכאורה, סיפור על סכסוך גבול בין בתים.


המשפחות חיו בשכנות טובה, ולהן בתים פרטיים עם גבול משותף. בין המשפחות התגלע סכסוך על הגבול בין הבתים. שתי המשפחות שכרו עורכי דין, שהובילו אותם בדרך שמובילה למשפט. משפחה אחת הוציאה כשלושים אלף ש"ח על הוצאות משפט והמשפחה השנייה הוציאה כעשרים אלף ₪. אחת העצות ששתי המשפחות קבלו מעורכי הדין הייתה "לא לדבר עם הצד השני".

הם היו שכנים במשך תשע שנים באזור כפרי למחצה של העיר. הם התרועעו, עשו מנגלים יחד, ולכל משפחה נולד ילד באותו גיל שגדל עם השני.


עורכי דינם בהתאמה החליפו התכתבות תוך ציון היבטים בחוק שלדעתם משקפים את זכויות לקוחותיהם. ההתכתבות עלתה לאיומים בתביעה משפטית, שכתוצאה מכך שתי המשפחות נעשו מאוד מודאגות, חרדות וכועסות על מה שהאמינו שהמשפחה האחרת ניסתה לעשות.


כשהמחלוקת עלתה לנקודה בה שכנה אחת איימה על השנייה באופן אלים, נאמר לילדים לא להתרועע זה עם זה. לולא העובדה שהילדים היו החברים הכי טובים, השכנים אולי מעולם לא היו מנסים גישור. סכסוך המבוגרים אשר השפיע על חברותם של שני הילדים בני ה 10 היה קריאת השכמה, ובצעד של הרגע האחרון, הם החליטו לנסות גישור.


כשהגיע פגישת הגישור הם החליטו להגיע ללא עורכי דינם, למרות שעורכי הדין יעצו להם אחרת. במהלך הגישור, המגשרים עזרו לשכנים לקבוע נוהלי תקשורת מכבדים. בהמשך לכך, כל צד תיאר את נקודת המבט שלו לבעיה, היכן הדברים התקלקלו מנקודת מבטם, ומה הם הצרכים שלהם כעת. חלק זה של התהליך ארך למעלה משעה, וכשכל צד הסביר את נקודת המבט שלו, נחשפו חלקים חדשים של הפאזל. בניגוד למה שכל צד הבין באמצעות הודעות עורכי הדין שלהם, הבנת המצב השתנתה משמעותית. כשהתחילו לשאול אחד את השני שאלות, הם הבינו שכוונות האחרים אינן זדוניות ולמעשה, מובנות למדי, בהתחשב באינטרסים ובצרכים שלהם.


זו הייתה נקודת מפנה חשובה שלאחריה, הם שלפו את תכניות הבתים, והחלו לבחון תרחישים אלטרנטיביים אפשריים שעשויים לתת מענה לכל אחד מהאינטרסים שלהם. הם השלימו את הגישור בהסכם, נדהמים ממה שהתרחש זה עתה: לא רק שהייתה להם החלטה בנושא גבולות הנכסים, הם גם הסכימו כיצד יתארו את הליך הגישור לילדיהם. כולם רצו שילדיהם (שגדלו והיו לנערים) ילמדו על תהליך פתרון הבעיות באמצעות דיאלוג ומשא ומתן. כולם הביעו הקלה רבה בעקבות נטרול המתח אתו באו בתחילת תהליך הגישור, ויצירת אווירת האמון והגישה החיובית לפתרון הבעיות.


 


סכסוכים הם לעיתים רחוקות על הנושאים אותם אנו מגדירים.

פתרון מחלוקות צריך להיות בגישת Win Win. כאשר השקפות שונות על סיטואציה מביאות אנשים לקונפליקט, תהליכים כמו גישור עוסקים בתקשורת מכבדת, פיוס הוגן ואחראי, ושיקום יחסים.

קונפליקטים תמיד יהיו, השאלה היא אך אתם פותרים אותם (-:

אל תמתינו שהסכסוך יסתבך. גשו לגישור עכשיו.


בכל מקרה של סכסוך, בחרו בגישור כאפשרות ראשונה. בחרו מגשר מוסמך, בעל רקע מוכח.


פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,

מני שטרן

מגשר, בעל תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444


 

Photo by cottonbro from Pexels

コメント


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page