top of page

כמה זמן אורך גישור?


כמה זמן אורך גישור?


בין אלון ויגאל, שותפים עסקיים, התגלעו חילוקי דעות קשים בניהול העסק. אלון כעס על יגאל שהשתמש בכספי החברה באופן שנראה לו שהיה לשימושים אישיים, ונוצר ריב.


אלון החליט לתבוע את יגאל והשניים נכנסו לתהליך ארוך ויקר. היה ברור שיחלפו לפחות שנתיים עד שהעניין ייפסק בבית המשפט. בשל כך, יחסיהם האישיים נפגעו והעסק סבל מהפסדים קשים.


למזלם, הפנה אותם ידי משותף לגישור עסקי. בגישור הובהרו לצדדים "חוקי המשחק" שעיקרם: באנו לכאן בתום לב על מנת למצוא את הפתרון שטוב לכל הצדדים. בגישור, שהיה מוצלח, הצליחו הצדדים ליצור שיח מחודש, ובהמשך לכך, השותפים החליטו לחזור לשתף פעולה, לבנות את האמון וכמובן לחזור ולהרוויח.


גישור עשוי להמשך שעה עד שעות רבות בפעם אחת או מספר פעמים. גורמים נוספים המשפיעים על משך הזמן הם סוג המחלוקות שעל הפרק, עד כמה המחלוקת עמוקה, עד כמה כל צד פתוח לנסות פתרונות שונים, הרגשות של כל צד ויכולת התקשורת שלו, וכדומה. מגשר טוב יעזור לצדדים לטהר את האוויר, ולהפוך את הדיאלוג ליעיל בהרבה, בכדי להקל על הצדדים להגיע להסכם שטוב לכולם.


הגישור במקרה של אלון ויגאל, היה בן שלוש ישיבות שכל אחת ארכה שלוש שעות. בתהליך הגישור זכו השותפים לא רק לחיסכון בזמן, אלא להצלה של יכולתם לעבוד שוב יחד ולהמשיך להרוויח מהעסק שבנו יחד.


בכל מקרה של סכסוך, בחרו בגישור כאפשרות ראשונה.


פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,

מני שטרן

מגשר, תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444


 

Photo by Giallo from Pexels

Comments


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page