top of page

תפקידי המגשר


תפקידי המגשר

גישור הוא אורח חיים, ואורח מחשבה.

תפקידו הסופי של המגשר הוא לעשות כל מה שניתן בכדי לסייע לצדדים להגיע להסכמה, וליצור קרקע נוחה ליחסים בהמשך. לשרת את המטרה הזו, המתווך רשאי לקחת על עצמו את כל התפקידים הבאים או את חלקם (הפוסט כתוב בלשון זכר לשם נוחיות):


תיאום בין הצדדים

המגשר יכול לסייע ביצירת קשר עם הצדדים כדי לתאם את פגישות הגישור.


הדרכה והתווית הדרך

המגשר מלמד את הצדדים על תהליך הגישור, חלופות ליישוב סכסוכים, נושאים שמטופלים בדרך כלל, אפשרויות ועקרונות שעשויים לעזור, מה מותר ומה אסור, וכו'.


הנחיה והקשבה

המגשר מבקש להבטיח שכל צד יישמע במלואו בתהליך הגישור. הקשבה היא מפתח להצלחת הגישור!


תרגום המחלוקת לשפה של הסכמות

המגשר יוצר מסגור מחדש למחלוקת. הוא מתרגם את מה שנאמר ומנסח אותו כך שהסיפור של כל צד יובן ויתקבל טוב יותר על ידי הצד השני. המגשר דואג שהצדדים יעבדו יחד מול הבעיה ולא זה נגד זה.


שואל ומבהיר

המגשר בודק סוגיות ומאשר שמה שצד אחד אומר, מובן על ידי הצד השני, בכדי להבטיח כי למשתתפים ולמגשר תהיה תמונה מלאה ונכונה על המצב.


מיקוד התהליך

מגשר טוב יוצר אמון, ומכוון את הליך הגישור להתקדמות בציר הנכון. התהליך עשוי לכלול פגישות נפרדות עם כל צד על מנת להבין ולהקשיב לדברים שיכולים להיאמר רק כך. בנוסף, הוא יכול לזמן ייעוץ עם גורם חיצוני כמו יועץ משפטי, יועץ מס, מומחים שונים, וכדומה.


פיקוח מלמעלה על התהליך

המגשר רשאי להפעיל את שיקול דעתו ולנצל לטובה את הפגישות הנפרדות על מנת לאפשר לצדדים, להתקדם עם רעיונות יצירתיים לפתרונות אפשריים רבים יותר, שיענו על צרכי הצדדים האמיתיים.


האצת תהליכים

המגשר יגרה את הצדדים להציע פתרונות ואפשרויות חדשים, על ידי שיח פתוח שיוצר מצע לדיון כזה. רעיונות כאלה ימריצו את הצדדים להגיע להסכמות.


אחראי על הפרטים וכתיבת ההסכם

המגשר עוקב ורושם אצלו את התהליך (ורישום זה נשאר סודי, ואינו חשוף לאף גורם חיצוני לרבות בית משפט). ברגע הנכון, יכתוב את ההסכם תוך הקראתו בקול, ווידוא שהצדדים מבינים ומסכימים לכל סעיף. הסכם גישור טוב יהיה סגור הרמטית ככל האפשר, וירד לפרטי יישום ההסכם. הסכם טוב יהיה סופי ולא מותנה.

הסכם טוב, ידאג לכך שיחסי הצדדים בהמשך הדרך יהיו טובים ומוצלחים, בעיקר במצבים שבהם הצדדים ימשיכו להיות בקשר, כמו משפחה, קולגות, שותפים, ויחסי ספקים/לקוחות.


 

פתרון מחלוקות צריך להיות בגישת Win Win. כאשר השקפות שונות על סיטואציה מביאות אנשים לקונפליקט, תהליכים כמו גישור עוסקים בתקשורת מכבדת, פיוס הוגן ואחראי, ושיקום יחסים.

קונפליקטים תמיד יהיו, השאלה היא אך אתם פותרים אותם (-:

אל תמתינו שהסכסוך יסתבך. גשו לגישור עכשיו.


בכל מקרה של סכסוך, בחרו בגישור כאפשרות ראשונה. בחרו מגשר מוסמך, בעל רקע מוכח.


פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,

מני שטרן

מגשר, בעל תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444


 

Comments


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page