top of page

איך מנהלים גישור, בחמישה שלבים?


כמה זמן אורך גישור?


החלטתם נכון! בחרתם ליישב את הסכסוך שלכם ולקיים גישור עסקי עם קולגה או שותף, או גישור בתוך המשפחה.

איך כל הדבר הזה מתרחש? האם חייבים לשבת עם הצד השני באותו חדר?!

בואו נבחן את חמשת מרכיבי ישיבת הגישור.


1. פתיחה

בואו ננשום עמוק. כן. גישור מתקיים בין שני צדדים, ולרוב, המגשר מתחיל את הגישור כששני הצדדים והמשתתפים הנוספים, כולם נוכחים באותו החדר. אנו שואפים שבגישור יהיו שני מגשרים. לצורך הנוחיות אציין "המגשר".

המגשר ישאף (אך לא חייב) לשתף את כל מי ששייך לעניין, מפני שהסכמות בגישור בין שותפים עסקיים, גישור בין ספק ללקוח, גישור בין בני משפחה, וכיוצא בזה, הן הסכמות המשפיעות על המעגלים הקרובים: בני זוג, שותפים נוספים, קולגות, בני משפחה שעשויים להשפיע וכדומה. השתתפות שלהם בתהליך, חשובה להבנה וקבלה של הסכמות שתתקבלנה בסיום.

המגשר יסביר את התהליך בקצרה, ויחתים את הצדדים על הסכם גישור, המחייב את כל הנוכחים לסודיות, וחיסיון.


2. הקשבה

התהליך יתחיל בדרך כלל עם הקשבה של הצדדים זה לסיפורו של זה, על פי סדר, וללא הפרעה. אין ערוך לשלב הזה והוא הבסיס להבנה של כולם (כולל המגשר) את כולם.


3. פגישות נפרדות

המגשר רשאי, ואף מקובל כך, לבקש להיפגש בנפרד עם כל צד. הצדדים רשאים גם הם לבקש להיפגש עם המגשר בנפרד בכל עת במהלך הפגישה.


4. הגדרה מחדש

בשלב מסוים (ואולי יהיה הדבר במספר מפגשים) בסיום ההקשבה והפגישות הנפרדות, המגשר ימסגר מחדש את הסכסוך, ויעזור לצדדים להגדיר מחדש את הצרכים החשובים להם.


5. דיון והסכם

לאחר הגדרת הצרכים, המגשר יכניס את הצדדים לדיון חיובי על הנושאים שבהם יוכלו להגיע להבנות והסכמות.

כאן באה לידי ביטוי יכולתו של המגשר לחלץ את הטוב, ולכוון את הצדדים להתרכז במה שחשוב להם לצורך יצירת הסכם שיהיה טוב לכל הצדדים.

המגשר והצדדים יכתבו יחד הסכם שמסיים את הסכסוך וקובע במדויק איך יתנהל תהליך סיום הסכסוך.

חשוב לדעת שאין חובה להגיע להסכם. בכל עת, יכול כל צד לעזוב את התהליך, ולפנות לדרכים אחרות, אם כי מגשר טוב יוכל לזהות נקודות נפיצות ולעזור לצדדים להגיע להסכם המיוחל.


בכל מקרה של סכסוך, בחרו בגישור כאפשרות ראשונה. בחרו מגשר מוסמך, בעל רקע מוכח.


פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,

מני שטרן

מגשר, בעל תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444


 

Photo by eric montanah from Pexels

Comments


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page