top of page

תהליך הגישור


תהליך הגישור

שלבי הגישור כוללים הכרות בסיסית של המגשר את המקרה, החלפת מסמכים נדרשים ושיתופם עם המגשר, ובדיקה שהאדם שיופיע בגישור הוא האדם שיכול לסגור הסכם.


כשנפגשים, מתחילים עם הפתיחה, וקביעת הכללים. עוברים לדיון משותף, וכשנדרש, פגישות אישיות בהן דיון על חוזקות וחולשות.

חוזרים כשבשלים לפגישה משותפת, בה נוכל להגיע להסכם שטוב לכולם.

צפו כאן בוידאו קצר המתאר את השלבים הבסיסיים בגישור >>


בואו נקבע פגישה

מני שטרן

מגשר ובעל תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444

stern@stern.org.il

מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page