top of page

איך נקיים גישור עסקי בזום?


איך נקיים גישור עסקי בזום?


בתקופת הבידודים שנכפתה עלינו בזמן הקורונה, גילינו שהסכסוכים לא עוצרים, והתחלנו לגשר בזום. האם אפשר לקיים גישור כהלכה דרך מסכים?


כן - האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים גישור בזום, עומדים לרשות רובנו, ומאפשרים לנו לקיים כל דיון לרבות קיום גישורים על מנת לפתור סכסוכים.


יחד עם זאת יש מספר אתגרים עליהם יש להתגבר ועליהן נדבר:סודיות

ככל גישור, גם בגישור בזום נוודא שהצדדים יושבים כל צד לחוד, ואינם בקשר עם צדדים נוספים העלולים לחבל בסודיות, ונבקש מהצדדים, לבחור לשבת באופן שאנו נראה את החדר ואת פתח החדר הסגור.


הקשר האישי

הקשר האישי נפגם ללא ספק, אך יתרון חשוב עולה בשימוש בשיחת וידאו, בזום. אנו המגשרים ננהל את השיח. נבצע "מיוט" (השתקה) וכך נאפשר לכל צד לומר את דברו ללא הפרעה. לאחר סיום הדברים, נעביר את רשות הדיבור לצד השני, וכך הלאה.


קשר המבט

יתכן שחבישת מסיכה תהיה אתנו עוד זמן רב, ויתכן גם, שרבים הבינו את היתרונות של חבישת מסיכה כאמצעי להתגונן גם מפני שפעת, בזמן ישיבות במקום סגור. גישור בזום מתבצע כשכל אחד יושב לבטח במקום הנוח לו, וכך ניתן לראות זה את פניו של זה. כמי שגישר גם כך וגם כך, אני רואה יתרון עצום ליכולת שלנו לראות אחד את השני וכך לקבל את התחושה המדויקת מהצד השני.


קשב

אחד הדברים החשובים ביותר להליך הגישור, הקשב ההדדי. מסתבר שכאשר הצדדים יושבים כל אחד במקום הנוח לו, ישנה פחות מתיחות פיזית, ויכולת ההקשבה גדלה.


פגישות נפרדות

ביצוע פגישות נפרדות קל אף יותר, מבוצע בעזרת האפליקציה, ואין שום אפשרות לצד אחד לשמוע מה את שיחת הצד השני עם המגשר.


כתיבת ההסכם וחתימתו

בדיוק כמו בכל סיום מוצלח של גישור, אנו המגשרים נכתוב הסכם, יחד עם הצדדים, בהסכמת הצדדים. נשלח את המסמך לצדדים לחתימה דיגיטלית מאובטחת, מולנו, בעזרת אחת מהתוכנות הרבות הקיימות בשוק.פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,


מני שטרן

מגשר, תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444

댓글


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page