top of page

גישור בזום חוסך לצדדים כסף


גישור בזום חוסך לצדדים כסף

גישור הוא דרך חיים החותרת למצב של Win Win.

כאשר אנו מיישבים מחלוקת עם קולגה, שותף או בן משפחה, הרווח לכולם עשוי להיות גבוה ממה שניתן למדוד. למרבה השמחה, גם כשאנו משתמשים בזום, ויתרונות הגישור נשארו כשהיו ואפילו יותר:


  • נזכיר שגישור תמיד חוסך כסף עלות הגישור נמוכה בהרבה מהתביעה בבית המשפט. העלויות בגישור הן תלויות זמן, ולכן גורמים כמו סוג המחלוקת, משך זמני הדיון, זמן ההגעה להסכם, והאם צריך או לא לערב אנשי מקצוע אחרים, כפסיכולוג, איש פיננסי, עורך דין מייעץ לעניין חוקי כלשהו וכדומה, אך הסך הכל יהיה נמוך באופן משמעותי מעלויות הדיון המשפטי.

  • גישור בזום מייעל את התהליך עבור המגשר היכול לתת לצדדים להנות מכך. לא צריך לקיים משרד ייצוגי בעלות שכר דירה גבוהה, וניתן להפחית את תעריף הגישור, להנאת הצדדים המגושרים.

  • גישור בזום מייעל את התהליך עבור עורכי הדין ויועצים שונים הנדרשים לדיון – אין צורך להגיע, אין צורך בחניה, וזמן תמיד שווה כסף.

  • ולבסוף, הצדדים עצמם, היושבים בנוחות איש במקום הנוח לו, חוסכים גם הם את העלויות הכרוכות בהגעה, וביטול זמן.


נזכור את מה שכתבנו בתחילה: סיום מוצלח לגישור הוא לרוב הרבה יותר מהסכם בו כולם מרוצים. זהו הסכם המאפשר לצדדים להמשיך ולהיות בקשר גם ביום שאחרי.


פנו אלי לגישור; גישור עסקי, גישור משפחתי, גישור נדל"ן,


מני שטרן

מגשר, תואר שני ביישוב סכסוכים ומו"מ

0507-528444


Bình luận


מני שטרן: גישור עסקי. גישור משפחתי. גישור כללי.

bottom of page